Michalovy zetky

Modely

Předmluva

Tato rubrika je věnována historii jednotlivých modelů ČZ. Zpočátku jsem váhal, zda se do výčtu jednotlivých modelů vůbec pouštět. Nakonec jsem se do toho pustil. Chci se však omezit na stručný popis základních civilních typů, které bylo možno v historii potkat na našich silnicích. Nenaleznete zde závodní speciály, jejichž popis by sám o sobě vydal na samostatnou kapitolu, ani různá speciální vojenská či vývozní provedení apod.

Pro zdokumentování podoby jednotlivých modelů tu záměrně nepoužívám novodobé fotografie, ale pokud možno pouze dobová firemní vyobrazení a rozměrová schémata, která byla součástí manuálů, reklamních prospektů apod. Pokud je to možné snažím se je skenovat z originálu. Přesto, že se v naprosté většině jedná o dobové firemní materiály, některá vyobrazení se mohou od skutečné podoby sériových motocyklů v detailech lišit a je proto třeba brát je s rezervou. Tyto rozdíly jsou někdy způsobené tím, že mnohé z těchto materiálů byly připravovány v předstihu a jejich autoři měli k dispozici pouze obrázky prototypů, jindy zase tím, že si grafici ušetřili práci a použili vyobrazení podobného staršího typu, které pouze upravovali a retušovali. A tak když se například pozorněji zadíváte na hojně používaný boční pohled na model ČZ125T, zjistíte, že jeho přední vidlice má do sériové podoby daleko. Když si zase pozorně prohlédnete rozměrové schéma typu 150C s odpruženým zadním kolem, které bylo součástí všech návodů k obsluze, zjistíte, že ačkoliv boční pohled je pěkně vyveden, půdorys pod ním suše zobrazuje ještě starší neodpruženou verzi.


Všechna práva vyhrazena. © 2011–dodnes Michal Čtrnáctý