Michalovy zetky

Motocyklista přítelem lesa

Poněkud kuriózní zpráva otištěná bez dalších souvislostí v dobovém tisku...

Motocyklista přítelem lesa

© Michal Čtrnáctý