Michalovy zetky

Indián ČZ 125

Jak známo, po druhé světové válce navázala ČZ spolupráci s americkou firmou Indian, která pak prodávala zetky pod svou značkou ve své prodejní síti v USA. Tato skutečnost inspirovala i autora dobové karikatury na druhém obrázku.

Indián ČZ 125Indián ČZ 125

Všechna práva vyhrazena. © 2011–2019 Michal Čtrnáctý